Chính sách bảo hành

  1. Tất cả sản phẩm của Máy phát điện Việt Nam đều được bảo hành trong vòng 06 - 12 tháng tùy vào từng loại sản phẩm
  2. Tất cả sản phẩm của Máy phát điện Việt Nam sửa chữa đều được bảo hành trong vòng 06 tháng
  3. Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ khi người mua nhận được hàng có quyền trả lại với điều kiện :
    - Hàng phát sinh lỗi từ nhà sản xuất
    - Hàng còn nguyên tem và đầy đủ phụ kiện kèm theo
    - Thông báo trước cho người bán về tình trạng hàng hóa
  4. Sau thời gian bảo hành nếu phát sinh lỗi hoặc bị hỏng do yếu tố bên ngoài chúng tôi sẽ nhận sửa chữa và tính phí cho khách hàng , chi phi sẽ được thông báo trước cho khách hàng sau khi nhận sản phẩm và kiểm tra tình trạng