Tầm nhìn & Sứ mệnh

 Tầm nhìn

  • “Luôn nỗ lực hết mình để trở thành nhà cung cấp  dịch vụ máy phát điện hàng đầu tại Việt Nam”

 

Sứ Mệnh

  • Cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

  • Hợp tác và chia sẻ thành công với đối tác

 

Giá trị cốt lõi

  • Chính trực : Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

  • Tôn trọng :  Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

  • Sáng tạo: Sáng tạo trong  công việc nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị thực sự và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

  • Chính xác: Hành động chính xác là cách duy nhất để biến tư duy sáng tạo và ý tưởng  thành sản phẩm giá trị.

  • Đạo đức:  Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.