Văn hóa doanh nghiệp

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NAM

 1. Chuyên nghiệp & cam kết
 2. Tôn trọng tổ chức & khách hàng
 3. Tư cách & đúng giờ
 4. Thiện chí & hợp tác
 5. Nghiêm túc & thân thiện

NHÂN VIÊN CHÚNG TA LÀM VIỆC VÌ

 1. Vì khách hàng
 2. Vì chính mình
 3. Vì công ty

10  NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

 1. Tuân thủ mệnh lệnh thực thi hiệu quả
 2. Đối tác khách hàng là bạn và được ưu tiên hàng đầu
 3. Nuôi dưỡng sự đam mê
 4. Minh bạch trong mọi công việc và hành động
 5. Chúng ta kinh doanh dịch vụ kỹ thuật
 6. Sự ưu tú của cá nhân tạo ra sự khác biệt của tổ chức
 7. Tuyệt đối tôn trọng các giá trị văn hóa
 8. Luôn sát cánh và động viên
 9. Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đối mới
 10. Trọng dụng đề bạt tài năng

5 TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG

 1. Không nói lý do – chỉ nói kết quả
 2. Trước khi làm tốt - Hãy làm đúng
 3. Không tranh cãi – chỉ nói giải pháp
 4. Không chứng tỏ cá nhân – chỉ nên cống hiến
 5. Không vụ lợi - Hãy hưởng theo năng lực của mình

 4 TRIẾT LÝ VĂN HÓA

 1. Hành động nhanh dứt khoát
 2. Giữ bản thân luôn vui tươi
 3. Thái độ ân cần chu đáo
 4. Làm việc chăm chỉ hiệu quả