Mô tả Sản phẩm:
GAVR-8AH là phổ 8 Amp 1/2 Sóng Tự Excited Dip-Switch lập trình được tự động điều chỉnh điện áp, phù hợp cho máy phát điện không chổi than.

Những đặc điểm chính:
* Sensing Input áp 220 / 400VAC, 1phase 2wire
* Công suất điện áp 180 ~ 240VAC, 1phase 2wire
* Đầu ra điện áp Max.90VDC-240VAC đầu vào
6A liên tục hiện tại
6A liên tục cho 10SEE
Kháng Min.10Ω Max 100Ω
* Điện áp esidualvolts Build-up tại AVR teminal> 5VAC
* Điều chỉnh Volts ngoài +/- 7% với 1KΩ 1watt tông đơ
* Đơn vị điện cực phân tán Max.8Watt
* Điểm hệ thống Theo Tần Bảo vệ 60Hz cài đặt trước đầu gối tại 57Hz
* (Factory Settings) hệ thống 50Hz cài đặt trước điểm đầu gối tại 47Hz

Đặc Tính Kỹ Thuật:

Nguồn điều khiển (Sensing input) 110/220/400 VAC 1 phase 2 wire
Loại nguồn điều khiển ( Sensing model ) RMS ( 1 hoặc 2 phase )  50 Hz / 60 Hz
Nguồn động lực (Power Input) 100- 260VAC 1 phase 2 wire
Điện áp kích từ (Output) Max 90 VDC với điện áp vào 240VAC
Dòng điện kích từ ( Current ) Continuous  3A

Intermittent 5A for 10 sec

Điện trở cuộn kích từ (Hot field Resistance) 15Ω - 100Ω
Độ ổn định điện áp ( Voltage regulation ) < ± 0,5% (With 4% engine governing )
Từ dư để mạch hoạt động ( Volt build-up ) Residual voltage at AVR terminal > 2VAC
Kích thước ( Dimensions ) W:82mm, L:107mm, H:50mm
Biến trở chỉnh Volt ngoài  ( Ext Volt Adj ) 10% with 1kΩ / 1watt trimmer
Bảo vệ dưới tần số (Under Frequency Protection) Ngưỡng bảo vệ board dưới tần số ( F/V )

45HZ  nếu tần số máy phát : 50 HZ

55HZ  nếu tần số máy phát : 60 HZ

Nhiệt độ hoạt động (OperatingTemp) - 40°- 70°C

Chưa có nhận xét.

Nhận xét