AVR Việt Nam

HOẠT ĐỘNG : 
Bộ AVR được thiết kế để hoạt  động trên nền từ dư ban đầu cung cấp cho

phần động lực  ≥ 5 VAC . Khi cấp nguồn thì bộ AVR nhanh chóng cung

cấp  nguồn kích từ để  điện áp máy phát đạt đến trị số định mức và ổn định ở trị số

này dù đang không tải hay tải đến công suất định mức .

Đặc Tính Kỹ Thuật:

Nguồn điều khiển                                  220VAC 1 phase 2 wire
Loại nguồn điều khiển                           RMS ( 1 hoặc 2 phase )  50 Hz / 60 Hz
Nguồn động lực (Power Input)             180- 240VAC 1 phase 2 wire
Điện áp kích từ (Output)                        Max 90 VDC
Dòng điện kích từ ( Current )                Continuous  10A

Intermittent 15A for 10 sec
Điện trở cuộn kích từ                           12Ω - 100Ω
Độ ổn định điện áp                               < ± 0,5% (With 4% engine governing )
Từ dư để mạch hoạt động                     Residual voltage at AVR terminal > 5VAC
Kích thước ( Dimensions )                      W: 125mm, H: 73mm, D: 40mm
Biến trở chỉnh Volt ngoài                        10% with 1kΩ / 1watt trimmer
Có chức năng Hòa Đồng Bộ
Bảo vệ dưới tần số                               Ngưỡng bảo vệ board dưới tần số ( F/V )

45HZ  nếu tần số máy phát : 50 HZ

55HZ  nếu tần số máy phát : 60 HZ
Nhiệt độ hoạt động                              10°- 70°C

Chưa có nhận xét.

Nhận xét