Vệ sinh bộ chế hòa khí máy phát điện

Sau thời gian dài sử dụng, máy phát điện của mình có thể không khởi động được, chạy không ngọt ở tốc độ cao, nhả khói đen hoặc ì ạch không bốc. Ngoài chuyện bugi yếu điện, có thể lúc này chế hòa khí có vấn đề. Sau đây là một số cách xử lý sự cố khi máy phát điện có vấn đề.
------------

Chưa có nhận xét.

Nhận xét