AVR cho máy phát điện kích từ chổi than

- Nguồn điều khiển : ( Sensing input) :

      220 VAC 1 phase 2 wire

- Loại nguồn điều khiển ( Sensing model) :

       RMS ( 1 hoặc 2 phase )  50 Hz / 60 Hz

- Nguồn động lực (Power Input) :

       110V/ 220VAC 1 phase 2 wire

- Điện áp kích từ (Output) :

Max 180 VDC @ 220 VAC  input power

- Dòng điện kích từ : ( Current )

Điện áp kích từ >24vdc( không tải )

* Hộp cầu 20A, sử dụng cho máy có công suất  nhỏ hơn 40kva
* Hộp cầu 40A, sử dụng cho máy có công suất  nhỏ hơn 50kva
* Hộp cầu 50A, sử dụng cho máy có công suất từ nhỏ hơn 60kva
* Hộp cầu 60A, sử dụng cho máy có công suất từ 1kva- 20kva
* Hộp cầu 30A, sử dụng cho máy có công suất từ nhỏ hơn 70kva
* Hộp cầu 70A, sử dụng cho máy có công suất nhỏ hơn 80kva
* Hộp cầu 80A, sử dụng cho máy có công suất nhỏ hơn 90kva
* Hộp cầu 90A, sử dụng cho máy có công suất nhỏ hơn 100kva

- Điện trở cuộn kích từ(Hot field Resistance) :

        7Ω - 25Ω

  -  Độ ổn định điện áp ( Voltage regulation ) :

           < ± 0,5% (With 4% engine governing )

- Từ dư để mạch hoạt động ( Volt build-up ):

           Residual voltage at AVR terminal > 1,5VAC

- Kích thước ( Dimensions ) :

        135cm x202 cm x 142 cm

- Biến trở chỉnh Volt ngoài  ( Ext Volt Adj ) :

         10% with 500 Ω / 1watt trimmer

- Nhiệt độ hoạt động (OperatingTemp) -10°-> 70°C

Chưa có nhận xét.

Nhận xét