Bộ điều khiển Elcos

Battery supply voltage 9÷32 V
- Degree of front protection: IP64
- Degree of rear protection: IP20
- Dimensions 144x96x49 mm
- Hole 88x136 mm

Chưa có nhận xét.

Nhận xét